INA MUSIKSERVICE

utför Service, Modifikationer, Restaurationer, Konstruktioner 

och Reparationer av det mesta inom musikelektronik.